Mezinárodní konference o výživě

Ve dnech 19. – 21. listopadu 2014 se v Římě uskutečnila Druhá mezinárodní konference o výživě (ICN2) pořádaná Organizací pro výživu a zemědělství (FAO) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve spolupráci s dalšími organizacemi. Delegaci České republiky, složenou ze zástupců ministerstev zdravotnictví, zemědělství a zahraničí, vedl náměstek ministra zdravotnictví a Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta.

Hlavní hygienik se ve svém projevu mimo jiné věnoval stále aktuální problematice úrovně výživy a dostatku potravin, a to nejen v afrických zemích a dále uvedl, že Česká republika oceňuje snahu Organizace pro výživu a zemědělství a partnerských římských organizací o udržení zemědělské produkce v ebolou zasažených oblastech a také jejich boj proti vzniku potravinové krize.

Vedoucí české delegace ve svém projevu dále zdůraznil, že i z našeho pohledu zůstávají problematickými oblastmi výživová kvalita potravin a nesprávné stravovací návyky. Ty mohou vést k obezitě a jsou příčinou řady chronických neinfekčních onemocnění. Právě tato onemocnění představují jednu z nejčastějších příčin úmrtí v České republice. ČR proto výživu zakotvila mezi strategické priority, například v Národní strategii Zdraví 2020. S ohledem na značně rozvinutý agropotravinářský sektor se Česká republika nepotýká s nedostatkem potravin, zároveň ale vede celospolečenskou diskusi nad komplexní otázkou plýtvání potravinami a potravinovým odpadem.

Na konferenci vystoupil se svým projevem rovněž papež František, který akcentoval potřebu solidarity a převedení politických slibů v konkrétní kroky, zajišťující dostatek potravin pro všechny. Na konferenci byly schváleny také závěrečné dokumenty - Římská deklarace a technický rámcový dokument, který napomůže realizaci závazků vytyčených v této oblasti.

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!