Ministerstvo zdravotnictví schválilo finanční podporu projektů

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) schválilo finanční podporu projektů, které budou realizovány v rámci dvou dotačních programů pro rok 2014.

Prvním z nich je „Národní program řešení problematiky HIV/AIDS,“ do kterého bylo předloženo celkem 34 projektů, z toho 18 bylo schváleno k přidělení dotačních prostředků v celkové výši 3 000 000 Kč. Zmíněné 3 miliony korun půjdou na prevenci, vzdělávání a anonymní testování. Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček uvedl, že podpora preventivních programů je jednou z priorit a i do budoucna by MZ ČR v těchto aktivitách chtělo pokračovat.

Druhým projektem je „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví,“ v rámci kterého bylo z 54 předložených projektů schváleno 29. Ty budou podpořeny celkovou částkou  ve výši 3 000 000 Kč. Prioritou tohoto programu a schválených projektů je zejména podpora zdravé výživy, pohybové aktivity a prevence užívání tabáku a alkoholu.

Výsledky dotačních řízení a schválení finančních prostředků pro jednotlivé projekty jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR. Příjemci dotací obdrží rozhodnutí o přidělení finančních prostředků v nejbližších dnech.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!