Ministryní práce a sociálních věcí byla jmenována Michaela Marksová

Prezident České republiky jmenoval Mgr. Michaelu Marksovou dne 29. ledna 2014 na Pražském hradě podle čl. 68 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, na návrh předsedy vlády, ministryní práce a sociálních věcí a pověřil ji řízením ministerstva práce a sociálních věcí.

Předseda vlády ji do funkce uvedl dne 30. 1. 2014.

 

Michaela Marksová se dlouhodobě profesně věnuje otázkám rovných příležitostí mužů a žen a rodinné politice. Nejdříve se chce důkladně seznámit s aktuální situací v resortu. Mezi její hlavní priority patří stabilizace výplaty sociálních dávek, zajištění funkčnosti informačních systémů a posílení krajských poboček Úřadu práce ČR v otázkách aktivní politiky zaměstnanosti. Důležitým úkolem je pro ni vyšší podpora rodin s dětmi, prosazení plné valorizace důchodů a také například dokončení přechodu financování sociálních služeb na kraje.

 

Prioritní úkoly ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové:

  •  Stabilizovat výplatu sociálních dávek a zahájit činnosti spojené s výběrovým řízením na nového dodavatele systému výplaty sociálních dávek
  •  Více podporovat rodiny s dětmi 

     

  •  Prosadit zvýšení minimální mzdy a vyšší valorizaci důchodů
  •  Posílit krajské pobočky Úřadu práce ČR v otázkách aktivní politice zaměstnanosti
  •  Dokončit přechod financování sociálních služeb na kraje
  •  Stabilizovat úřad – zajistit organizační, personální i technickou stabilizaci resortu.

 

Mgr. Michaela Marksová

Dlouhodobě se zabývá rodinnou politikou, dětskými právy a problematikou rovných příležitostí.

V letech 1997-2004 pracovala jako ředitelka pro styk s veřejností v obecně prospěšné společnosti Gender Studies.

V letech 2004-2006 vedla odbor rodinné politiky na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Od dubna 2009 do září 2010 byla ředitelkou odboru rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství.

Od srpna 2010 je stínovou ministryní pro lidská práva a rovné příležitosti ve stínové vládě ČSSD. Narodila se v roce 1969 v Praze, vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy.

Hovoří anglicky, německy a rusky.

Je vdaná a má dvě dcery.

 

 

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!