MMR podpoří modernizaci vzdělávacích a výcvikových středisek záchranářů

31.03.2016: Modernější vzdělávací a výcviková střediska, která pomohou záchranným složkám v jejich práci a při řešení mimořádných událostí. To je cílem poslední výzvy v Integrovaném regionálním operačním programu, kterou dnes vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Pro žadatele je připraveno přes 1 miliardu korun.
 
„Zdravotníci, hasiči i policisté jsou neodmyslitelnou součástí našich životů, kteří dbají na naše bezpečí a jsou nám nápomocni v těžkých životních situacích. Snad ani nelze plně docenit to, co pro nás dělají a že jsou neustále připraveni pomoci tam, kde je třeba. Novou výzvou v našem Integrovaném regionálním operačním programu dáváme příležitost k modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek, aby již tak vysoká úroveň a schopnosti nasazení byly ještě lepší,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.


Podpora je zaměřena na modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky integrovaného záchranného systému (IZS), zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí.  V této výzvě budou podporovány stavby, stavební úpravy, pořízení technologií, technického a technologického vybavení, výukového softwaru a výcvikových a školicích pomůcek pro modernizaci stávajících vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS.
 
Příjemci podpory mohou být Ministerstvo vnitra - Generální ředitelství HZS ČR, hasičské záchranné sbory krajů, záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR, Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR, krajská ředitelství Policie ČR, kraje jako zřizovatelé zdravotnické záchranné služby krajů, organizační složky státu a jimi zřizované nebo zakládané organizace, které zajišťují vzdělávání a výcvik složek IZS. Projekty mohou být realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
 
Pro žadatele je připraveno přes 1 mld. Kč, z toho je 869 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a národní spolufinancování činí max. 153,4 mil. Kč. Výzva je vyhlášena ve specifickém cíli 1.3 „Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof“ v Integrovaném regionálním operačním programu. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 15. dubna 2016 do 31. prosince 2018. Realizace projektu musí být ukončena do 31. prosince 2020.

Bližší informace o výzvě jsou k nalezení na adrese: http://www.dotaceeu.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-27-Vzdelavaci-a-vycvikova-strediska-IZS

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!