MPSV přidá na platy sociálních pracovníků 350 milionů korun

Celkem 350 milionů korun poskytne Ministerstvo práce a sociálních věcí na dofinancování platů a mezd zaměstnancům v sociálních službách.

„Sociální služby poskytují nepostradatelnou pomoc těm nejpotřebnějším skupinám občanů. Za minulých vlád byly sociální služby výrazně podfinancovány. Za poslední dva roky se nám podařilo celkově navýšit finanční prostředky na tuto oblast o více jak 2,4 miliardy korun.“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Ministerstvo operativně poskytne z vlastních zdrojů na dofinancování sociálních služeb částku 350 miliónů korun. Finanční prostředky budou tudíž použity na krytí platových a mzdových nákladů. Poskytovatelům sociálních služeb budou přiznány jak v rámci krajských dotačních programů, tak i dotačního programu MPSV. Dotační komise ministerstva zasedne nejpozději na počátku května, finanční prostředky by tak poskytovatelé mohli obdržet spolu s druhou splátkou dotace v červnu tohoto roku.

Zdroj: MPSV

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!