Náměstek/náměstkyně pro ošetřovatelskou péči

Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Svitavská nemocnice, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce náměstek/náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.

Požadavky na uchazeče:

  • VŠ vzdělání zdravotnického směru (min. bakalářské) a min. 10 let výkonu zdravotnického povolání nebo VŠ vzdělání zdravotnického směru (min. bakalářské) a min. 3 let výkonu ve vedoucí pozici ve zdravotnictví nebo specializovaná způsobilost a minimálně 5 let ve vedoucí pozici ve zdravotnictví,
  • odborná způsobilost v oboru, zdravotní způsobilost a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních,
  • osvědčení pro výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu,
  • orientace v právních předpisech týkajících se ošetřovatelské péče,
  • manažerské dovednosti, organizační a komunikační dovednosti, prezentační dovednosti.

Nabídka:

  • perspektivní zaměstnání v akreditovaném zdravotnickém zařízení,
  • smluvní finanční podmínky,
  • zaměstnanecké benefity (závodní stravování, 5 týdnů dovolené),
  • systém vzdělávání,
  • místo výkonu práce: Svitavy.

Písemné přihlášky doložené strukturovaným profesním životopisem, ověřenými fotokopiemi dokladů o kvalifikaci, výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců), souhlasem s využitím poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a písemně zpracovaný návrh vlastní koncepce řízení ošetřovatelské péče Svitavské nemocnice (max. 1 strana formátu A4) nutno zaslat nejpozději do 11. května 2015 do 12.00 hodin na adresu: Nemocnice Pardubického kraje, a.s., úsek personálního ředitele, Ing. Zimáková, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!