Náměstkyně/náměstek ředitele pro přednemocniční neodkladnou péči

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na pozici náměstkyně/náměstek ředitele pro přednemocniční neodkladnou péči.

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ lékařského směru.
 • Specializovaná způsobilost pro obor urgentní medicína.
 • Minimálně uživatelská znalost PC.
 • Výhodou znalost anglického jazyka.

Další požadavky:

 • Odborná praxe 5 let, z toho minimálně 3 roky na ZZS.
 • Znalost problematiky veřejného zdravotnictví.
 • Občanská bezúhonnost.
 • Dobré komunikační a organizační schopnosti.
 • Samostatnost, spolehlivost, přesnost, časová flexibilita.

K přihlášce k výběrovému řízení uchazeč připojí:

 • Strukturovaný životopis.
 • Osobní dotazník.
 • Doklady o vzdělání.
 • Výpis z rejstříku trestů (max.3 měsíce).
 • Prohlášení dle zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů pro účely tohoto VŘ.
 • Osvědčení a čestné prohlášení dle § 4 zákona č. 451/1991 Sb. (Zákon se nevztahuje na občany, narozené po 1. prosinci 1971. Od těchto občanů se nevyžaduje předložení lustračního osvědčení, ani čestné prohlášení).

Doklady je třeba předložit v originálu nebo úředně ověřené kopie, vlastní prohlášení musí být podepsaná.

Místo výkonu práce: Ředitelství Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, p.o., Aksamitova 8, Olomouc

Přihlášky nutno zaslat do 30.3.2015 do 12:00 hod. na adresu: Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o., sekretariát ředitele, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc.

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!