Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Vláda ČR na jednání dne 12. 10. 2015 schválila návrh nařízení vlády o stanovení výše náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, způsobu určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupech při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti (nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání) (čj. 1117/15).

Nařízení zvyšuje hodnotu bodu, podle kterého se určuje výše náhrady újmy, ze současných 120 korun na 250 korun. To znamená, že se jeho hodnota v zásadě zdvojnásobuje.

Odškodňování za úrazy od roku 2014 změnil nový Občanský zákoník. Podle něj se mají případy posuzovat individuálně, ne podle právního předpisu. Úrazy v práci a nemoci z povolání se ale dál odškodňují podle Zákoníku práce. Jeho novela začíná platit od října 2015, proto Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo i nové nařízení.

Naposledy došlo k úpravě výše hodnoty v roce 2001. Poškozený zaměstnanec se nyní dočká většího a rychlejšího odškodnění. Návrh nařízení má rovněž plnou podporu sociálních partnerů. Bolestné a odškodné za zhoršené uplatnění platí zaměstnavatel.

V roce 2010 se řešilo zhruba 54 800 případů pracovních úrazů a nemocí z povolání. Na bolestném se vyplatilo 237,1 milionu korun, na náhradě za ztížené uplatnění pak 264,4 milionu. V roce 2014 bylo případů kolem 54 900, bolestné dosáhlo 233,8 milionu a ostatní náhrady 268,8 milionu korun.

Pokud nemoc či úraz způsobily víc poškození, hodnotí se každé zvlášť. Body se pak sčítají. Počet se může snížit, pokud člověk před úrazem či chorobou z povolání už menší uplatnění měl. Podle závažnosti to může být o deset až třicet procent. Počet bodů za bolest a ztrátu uplatnění stanoví v posudku lékař.

Podle schváleného návrhu odpovídá bolestné za ztrátu předního zubu či za lehký otřes mozku 20 bodům a 5 tisícům korunám, u poranění zrakového nervu 150 bodům a 37 500 korunám, u zlomeniny klíční kosti 30 až 80 bodům a 7 500 až 20 tisícům korunám, u ztráty ruky 275 bodům a 68 250 Kč.

Bolest u nemoci z povolání dýchacích cest kvůli azbestu se bude hodnotit sto a více body. Za zhoršení uplatnění kvůli ztrátě chuti či čichu připadne 1 000 bodů a 250 000 korun, za ztrátu dominantní ruky mezi loktem a ramenem až 4 000 bodů a milion korun.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!