Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

Z návrhu Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením do roku 2020 vyplývá, že financování sociálních služeb by se v budoucnu mohlo změnit. Dotace pro poskytovatele by se mohly zrušit a dlouhodobá péče by se hradila například z veřejného pojištění či z plateb od klientů. Dokument se zaměřuje na odstraňování bariér v budovách, na bydlení, vzdělávání či zaměstnávání lidí s handicapem. Materiál bude projednávat Vláda ČR.

První plán kroků, které měly přispět ke srovnání podmínek handicapovaných se zdravými, mělo Česko na roky 2010 až 2014. Dokument do roku 2020 na něj navazuje.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) by podle návrhu mělo v roce 2015 připravit studii o změně financování sociálních služeb. Zaměřit se má na zrušení dotací pro poskytovatele, jimž peníze od roku 2015 rozdělují kraje. Analyzovat má možnost hrazení dlouhodobé péče z veřejného pojištění a od klientů. Ti by na to mohli dostávat podporu od státu. Nyní mají příspěvek na péči, uvažuje se ale o jeho změně. Podle výsledků průzkumu by pak resort do konce roku 2016 připravil návrh obrysů zákona o financování služeb.

Do konce roku 2017 by se financování služeb mělo podle návrhu řídit pravidly, které pro veřejnou podporu stanovila Evropská komise. Poskytovat by se tak mohly takzvané vyrovnávací platby. Výše této veřejné podpory nesmí překročit vynaložené náklady po odečtení příjmů za službu a po přičtení zisku.

Změnit by se mělo posuzování stavu a potřeb lidí, kteří dlouhodobou péči potřebují. MPSV má do konce roku 2016 najít systémové řešení a "legislativně ho ukotvit". Podporu mají mít takové služby, které umožní lidem zůstat doma a neodcházet do ústavů, tedy třeba osobní asistence, pečovatelská služba či tlumočnické a průvodcovské služby. Dostupné by měly být po celé republice. Přibývat by měly také půjčovny kompenzačních pomůcek.

Pokračovat má odstraňování bariér v úřadech, soudech či nemocnicích. Ve veřejných budovách nemá chybět vizuální či zvuková signalizace a piktogramy. Přibývat by mělo bezbariérových vlaků. Dál se mají zpřístupňovat památky, divadla, muzea, kina či knihovny. Postupovat má digitalizace sbírek, k dispozici mají být zvukoví a tištění průvodci. Přístupné mají být i weby institucí. Také informace k volbám by měly být snadno srozumitelné.

Podpora by měla směřovat i k lidem, kteří adoptují či se stanou pěstounem postižených dětí. Ve třídách s větším počtem školáků s handicapem by mohlo být víc učitelů, možnost se má testovat od září 2016. Stanovit se má také způsob financování asistentů pedagoga.

Plán počítá s reformou psychiatrické péče. Do konce roku 2015 by ministerstva práce a spravedlnosti měla připravit analýzy o právní úpravě postavení lidí s duševním onemocněním a o jejich ambulantní podpoře. Upravit by se měla i minimální mzda invalidů, nyní je nižší než u ostatních pracovníků. Ministerstva a další úřady by také měly zaměstnávat povinný podíl handicapovaných, zatím to neplní.

Každý rok do konce února by měly resorty předložit zprávu o tom, jak uložené úkoly plní. Vláda by materiály měla do pololetí vyhodnotit a plán aktualizovat.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!