Národní strategie Zdraví 2020

Delegace Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR), vedená zástupkyní hlavního hygienika ČR Jarmilou Rážovou, se 15. – 18. září 2014 zúčastnila 64. zasedání Regionálního výboru Světové zdravotnické organizace (WHO) v dánské Kodani. Na plenárním vystoupení informovali zástupci MZ ČR o stavu implementace programu Zdraví 2020, k jehož realizaci se Česká republika zavázala přijetím Národní strategie Zdraví 2020 na vládní i parlamentní úrovni.

Účelem Národní strategie je především stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace. Tato strategie má 16 priorit, mezi něž patří například dostatečná pohybová aktivita, správná výživa a stravovací návyky populace a bezpečnost potravin, zvládání stresu a duševní zdraví, omezování zdravotně rizikového chování, snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí nebo třeba lepší zvládání infekčních onemocnění. Průřezovými tématy jsou mj. zdravotní gramotnost, snižování nerovností ve zdraví či podpora zdraví během celého života. Nad tématy Národní strategie se v současné době již intenzivně schází pracovní skupiny a podrobně rozpracovávají akční plány, které by měly být připravené do konce roku 2015.

Součástí kodaňské návštěvy bylo také bilaterální jednání zástupkyně hlavního hygienika ČR s regionální ředitelkou evropské úřadovny Světové zdravotnické organizace Zsuzsannou Jakab. Orgány Světové zdravotnické organizace podporují začleňování strategie do českého prostředí.

Dalším tématem společného jednání byla dlouhodobá snaha Perinatologického centra Ústavu pro péči o matku a dítě  (ÚPMD) v Praze – Podolí  o statut Spolupracujícího centra WHO. Tuto snahu podpořil osobním dopisem paní ředitelce Jakab ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček, stejně jako ředitelka kanceláře WHO v ČR Alena Šteflová. Zsuzsanna Jakab vyjádřila této snaze podporu a pověřila své spolupracovníky, aby českou protistranu podrobně informovali o konkrétních podmínkách a postupu procesu designace. Perinatologické centrum ÚPMD již bylo Spolupracujícím centrum WHO v letech 1988 až 2008. Aktuálně má statut Spolupracujícího centra WHO v ČR Státní zdravotní ústav pro oblast pracovního lékařství.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!