Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině

Vláda projedná na schůzi 22. května návrh zákona o poskytování služby péče o dítě ve skupině.

Návrh předložilo MPSV
 
Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který předkládá Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, je na programu jednání Vlády ČR dne 22.5.2013 – čj. 306/13.
 

Důvodem předložení je usnesení vlády č. 607 ze dne 22. srpna 2012

Návrh zákona je zpracován v souladu s programovým prohlášením vlády, ve kterém se vláda mimo jiné zavázala podpořit rozvoj alternativních předškolních zařízení a vytvářet tak podmínky pro rychlejší návrat pečujících rodičů k výdělečné činnosti. Hlavním záměrem nově navrhované úpravy je vytvořit nástroj služby hlídání a péče o dítě v dětské skupině, který zvýší dostupnost služeb péče o děti a usnadní participaci rodičů s malými dětmi na trhu práce. Rodičům se tak umožní udržení kontaktu se zaměstnáním v době péče o dítě a postupné (znovu)zapojení do pracovního procesu s ohledem na jejich strategii při sladění profesního, rodinného a osobního života. Za účelem podpory snazší dostupnosti služeb péče o děti se jako další opatření navrhuje, aby zaměstnavatelé mohli uplatnit náklady vynaložené na zajištění služby péče o děti jejich zaměstnanců jako daňově uznatelné náklady. Rovněž se k posílení motivace návratu rodičů do pracovního procesu a participace na trhu práce navrhuje vytvořit nástroj podpory v podobě slevy na dani.

 

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!