Názorové spektrum v reprodukční imunologii

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku PSP ČR s Ústavem pro péči o matku a dítě pořádají seminář na téma Názorové spektrum v reprodukční imunologii.

Termín: 4. března 2015od 14:00hodin
Místo: Zaháňském salonku Senátu PČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1, (vstup z recepce C 1)

Program:

  1. Úvod a uvítání účastníků - místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku MUDr. Alena Dernerová

  2. Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., - Lékařská fakulta University Karlovy v Hradci Králové

Diskuze

  1. Prof. MUDr. Zdeňka Ulčová-Gallová, DrSc. - Genetika Plzeň, s.r.o.

Diskuze

  1. MUDr. Jindřich Madar, CSc. - Ústav pro péči o matku a dítě, Praha

Diskuze

  1. Závěr

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!