Nemocnice řízené MZ ČR byly v roce 2013 ve ztrátě

S téměř miliardovou ztrátou skončilo v roce 2013 hospodaření 44 nemocnic, léčeben a ústavů, které řídí Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR).

Jejich celkové náklady, jak uvádí portál ZN, přesáhly 68,5 miliardy korun, výnosy téměř 67,6 miliardy, hospodářský výsledek byl minus 921 miliónů korun. Ministerstvo to uvádí ve zprávě o hospodaření svých podřízených organizací. Největší ztráty měly obě brněnské fakultní nemocnice a pražská Bulovka.
Situaci brněnské Fakultní nemocnice u sv. Anny nyní řeší ministr Svatopluk Němeček. Managementu dal úkol, připravit návrh řešení. Nemocnice má sdělit, jakou péči chce dál provozovat, co rozšíří a co naopak utlumí.
Náklady sv. Anny přesáhly loni 3,255 miliardy korun, výnosy byly 2,889 miliardy, ztráta tedy činila 366,7 miliónu. Závazky z obchodního styku nad 60 dní přesáhly miliardu. Nemocnice měla v rezervním fondu sedm milionů a zatěžovala ji neuhrazená ztráta z minulých let.
Svatá Anna i další nemocnice vysvětlují propad úhradovou vyhláškou, kvůli níž za péči dostaly od pojišťoven méně, než očekávaly. Výdaje přitom po zvýšení DPH narostly. Cena spotřebního materiálu, který tvoří významnou položku v nákladech nemocnic, stoupla v letech 2011 až 2013 o pět procent, v některých případech až o 11 procent.
U svaté Anny přispělo k propadu i to, že lineární urychlovače, radiační onkologie a část klinické onkologie byla převedena na Masarykův onkologický ústav, nemocnice tak ztratila příjem z lukrativních výkonů. Vyrovnané bilance se jí nepodařilo dosáhnout ani když držela náklady na minimu a prováděla jen havarijní opravy. Závazky po splatnosti přesto stouply o více než 36 miliónů korun.

V pořadí druhý nejhorší výsledek vykázala Nemocnice Na Bulovce v Praze. Náklady měla 2,6 miliardy, výnosy 2,292 miliardy korun. Ministerstvo ve zprávě ale připomíná, že na výsledné ztrátě se zásadně promítla pokuta od finančního úřadu 203 miliónů. Nemocnice je zatížena neuhrazenou ztrátou z minulých let 426 miliónů. V rezervním fondu měla na konci roku pět milionů, závazky nad 60 dní po splatnosti 514 miliónů korun.

Trojici uzavírá Fakultní nemocnice Brno s náklady 6,4 miliardy a výnosy 6,1 miliardy korun. Nemocnice nese neuhrazenou ztrátu z minulých let 139 miliónů. Závazky nad 60 dní po splatnosti měla na konci roku 949 milionů, na rezervních fondech měla 30 miliónů korun.

Nejlepší hospodářský výsledek měly pražský Institut klinické a experimentální medicíny (IKEM) se ziskem 63,7 miliónu, Fakultní nemocnice Olomouc se ziskem 47,6 miliónu, pražská Nemocnice Na Homolce se ziskem 38,4 milionu a Fakultní nemocnice Plzeň se ziskem 27,6 miliónu korun.
Z těchto čtyř zařízení měla neuhrazenou ztrátu z minulých let jenom olomoucká nemocnice, a to 43 miliónů korun. Závazky 60 dní po splatnosti měly na konci roku Homolka 204 milióny, Olomouc 131 miliónů, Plzeň 114 miliónů a IKEM 24 miliónů korun.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!