Nevyužité léky v roce 2013

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v rámci výzkumu zjistil, že Češi v roce 2013 vyhodili léky za téměř 2 miliardy Kč. Celkem bylo na český trh v roce 2013 dodáno léků za 55,2 miliardy Kč v cenách výrobce. Podíl nevyužitých léčiv činil minimálně 3,4 procenta dodávek distributorů.

Z auditu lékárniček v 1000 českých domácnostech vyplynulo, že pouze 52 % domácností odevzdává léky v lékárně, 24 % léky vyhazuje společně s běžným odpadem, 7 % je spláchne do WC. Zbytek dotázaných nepoužitelné léky odevzdá v ordinaci lékaře, případně si je ponechává doma.

Do lékáren lidé vrátili k bezplatné likvidaci léky za zhruba 1,2 miliardy Kč, v ordinacích odevzdali léky za 171 milionů Kč, do popelnic vyhodili a do záchodu spláchli léky za 495 milionů Kč. Náklady na likvidaci lékového odpadu činily 7,8 milionu Kč.

Navíc podle průzkumu STEM/MARK pro SÚKL měli lidé v polovině roku 2014 zásoby nevyužitých léčiv za 362 milionů Kč, řada těchto přípravků s velkou pravděpodobností také poputuje do lékáren a popelnic a objeví se ve vyčíslení odpadů za rok 2014.

Stav a dobu použitelnosti léků, které mají doma, kontroluje pravidelně 25 % domácností, čas od času 39 %, nikdy 7 %.

Téměř polovina domácností uvedla, že léky, které mají doma a nepoužívají, mají "do zásoby", třetině lék zbyl poté, co jim byla nasazena jiná léčba, nebo se u nich objevily nežádoucí účinky. Ve 13 % případů jde o léky, které v domácnosti zbyly po zemřelém členu rodiny, v dalších 13 % o léky, kterým prošla doba použitelnosti.

Průměrná česká domácnost má doma 12 různých léků, evidováno podle obchodních značek, v počtu balení je to průměrně 15 kusů. Většina léčiv v domácnosti, 86 %, jsou načatá balení.

Z průzkumu také vyplynulo, že pouze 39 % lidí vždy čte příbalový leták, přesně podle doporučení lékaře či lékárníka léky užívají dvě třetiny lidí, ostatní je užívají jinak, než jim bylo doporučeno.

Průzkum sledoval také situaci v jednotlivých krajích. Zjistil, že objem lékového odpadu z lékáren má stoupající tendenci, v roce 2013 bylo zlikvidováno 281 tun. Likvidace těchto nepoužitelných léků přišla kraje dohromady na 7,8 milionu Kč.

Ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta uvedl, že výsledky průzkumu i v roce 2014 potvrdily, že lidé stále zcela přesně nevědí, jak s léky správně zacházet. Například užití léku, který byl nesprávně skladován, může mít pro pacienta negativní zdravotní důsledky.

Od ledna 2015 se SÚKL bude tomuto tématu věnovat v rámci informační kampaně „Léky do koše nepatří“ na informačním portálu pro veřejnost  www.olecich.cz.

 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!