NKÚ zjistil chyby na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) zjistil při prověřování hospodaření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) v letech 2010 až 2013, že ministerstvo zaplatilo 3,2 milionu Kč za přípravu a ukončení IT systému pro řízení kvality a nákladovosti ve zdravotnictví, na kterém se ani nezačalo pracovat. Kontroloři našli také chyby v účetnictví. ČTK to sdělil mluvčí NKÚ Jaroslav Broža.

Na vytvoření systému pro podporu řízení kvality a nákladovosti ve zdravotnictví MZ ČR uzavřelo tři smlouvy v červnu 2010, po zhruba roce a půl tento projekt zastavilo. Dodavateli sice žádné peníze nevyplatilo, za projektové řízení ale ministerstvo zaplatilo přes dva miliony Kč a další více než milion Kč uhradilo advokátní kanceláři za právní analýzu a rozvázání smlouvy s dodavatelem. Přestože se na praktickém naplnění projektu vůbec nezačalo pracovat, ministerstvo v souvislosti s ním vyplatilo celkem 3,2 milionu Kč.

Účetnictví nebylo podle kontrolorů v letech 2009 až 2013 správné, protožeMZ ČR účtovalo některé položky do období, s nímž dané účetní případy časově ani věcně nesouvisely. Nedostatky NKÚ zjistil také u odpisů majetku a obsahového vymezení položek účetní závěrky.

Kontrolní úřad poukázal také na výdaje na cestovné, za které se v letech 2011 až 2013 ročně utratilo 5,3 až 6,1 milionu Kč. O více než třetinu se v tomto období zvýšily výdaje na reprezentaci, z milionu Kč v roce 2011 na téměř 1,7 milionu Kč v roce 2013. Za dary v kontrolovaném období ministerstvo zdravotnictví utratilo nejvíc v roce 2012, kdy za ně zaplatilo 410.000 Kč.

NKÚ svou kontrolou prověřil nakládání s majetkem a výdaje ministerstva zdravotnictví za celkem 521 milionů Kč. Kontroloři se vedle zmíněných oblastí soustředili také na výdaje za konzultační, právní a poradenské služby.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!