Nový ředitel Fakultní nemocnice Plzeň

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček rozhodl o jmenování MUDr. Václava Šimánka, Ph.D. ředitelem Fakultní nemocnice Plzeň, a to ke dni 20. 8. 2014.

Ministr zdravotnictví postupoval dle doporučení výběrové komise ze dne 25. 7. 2014. V komisi zasedalo 24 zástupců z řad profesních komor, odborných společností, odborových organizací, kraje a ministerstva. Do výběrového řízení se přihlásili 2 kandidáti, přičemž jeden z nich nesplňoval kritérium požadované úrovně vysokoškolského vzdělání. Komise proto hodnotila jediného účastníka.

MUDr. Václav Šimánek vykonává funkci náměstka hejtmana Plzeňského kraje pro zdravotnictví. Uvedl, že v čele nemocnice by nechtěl nic zásadního měnit, chtěl by se ale zaměřit na spolupráci všech nemocnic v kraji, bez ohledu na zřizovatele, a také na spolupráci s lékařskou fakultou i se Západočeskou univerzitou (ZČU).

FN se podle něj bude muset v příštích letech také víc zaměřit na vlastní marketing a na spolupráci s ostatními nemocnicemi. Věří, že nemocnice se mohou domluvit na tom, jaké případy má která nemocnice léčit, prospěšná by byla také možnost elektronického sdílení dat z vyšetření pacientů v různých zařízeních.

Předchozí ředitelka Jaroslava Kunová nastoupila do nemocnice v roce 1998. Nemocnice tehdy patřila k nejzadluženějším. Nyní se ekonomicky řadí k nejúspěšnějším v ČR. FN Plzeň má ve dvou areálech Bory a Lochotín 1689 lůžek. Ročně má přes 71 000 hospitalizací, víc než 3000 porodů a 969 000 ambulantních vyšetření. Na 54 klinikách, odděleních a ústavech zaměstnává 4392 lidí. Roční obrat loni činil 5,37 miliardy korun.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!