Obezitologie a Bariatrie 2014

Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace sester pořádá celostátní konferenci s mezinárodní účastí Obezitologie a Bariatrie 2014.

Termín: 16. - 18. 10. 2014
Místo: hotel NH Congress, Olomouc

Témata konference:
1. Intenzivní péče o obézní
2. Kardiovaskulární rehabilitace a obezita
3. Prevence obezity a zdravotně závažné nadváhy
4. Léčba obezity
5. Metabolické komplikace obezity
6. Psychologické aspekty péče o obézní
7. Výzkum v obezitologii
8. Varia


Sekce zdravotnických pracovníků nelékařských profesí:
1. Ošetřovatelská péče o obézního pacienta v traumatologii
2. Jak může ovlivnit stav výživy (obezita) hojení rány?
3. Polymorbidní, obézní pacient na jednotce intenzivní péče
4. Edukace obézních pacientů sestrou nebo fyzioterapeutem
5. Efektivní postupy v léčbě obezity
6. Chronické defekty u pacientů s obezitou
7. Priority ošetřovatelské péče u obézních pacientů
8. Varia

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!