Odbor zdravotního dohledu – Český inspektorát lázní a zřídel MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) přijme pracovníka do Odboru zdravotního dohledu – Český inspektorát lázní a zřídel.

Termín k zaslání podkladů (motivační dopis, životopis a prohlášení): 28. 2. 2015.

Stručná charakteristika vykonávaných činností:

 • příprava tvorby koncepce inspekce a dozoru při ochraně, využívání a vyhledávání přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod ve svěřené oblasti ČR v rozsahu a působnosti určené vedoucím oddělení,
 • celostátní koordinace a usměrňování zpracovávání expertních stanovisek a posudků využívání a ochrany přírodních léčivých zdrojů,
 • příprava návrhů osvědčení a povolení k využívání přírodních léčivých zdrojů (PLZ) a zdrojů přírodních minerálních vod (ZPMV), příprava podkladů a podávání návrhů na stanovení ochranných pásem těchto zdrojů a podmínek regulujících činnost v těchto pásmech ve svěřené oblasti ČR v rozsahu určeném vedoucím oddělení,
 • příprava návrhů nezbytných předběžných opatření k ochraně přírodních zdrojů minerálních vod, peloidů a plynů před jejich osvědčením za PLZ nebo ZPMV a před stanovením jejich ochranných pásem,
 • stanovování návrhů obecných zásad a principů vymezování území se zvláštní geologickou strukturou s ohledem na výskyt PLZ a ZPMV a ochranných pásem těchto zdrojů ve svěřené oblasti ČR v rozsahu určeném vedoucím oddělení,
 • příprava podkladů pro veřejné zakázky malého rozsahu k zajištění ochrany PLZ a ZPMV.

Požadavek:

 • ukončené VŠ vzdělání v magisterském studijním programu v oboru geologie nebo příbuzných oborů,
 • znalost zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) a jeho prováděcích předpisů,
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • standardizovaná jazyková zkouška z Aj nebo z FJ nebo z Nj dle věstníku MŠMT č. 10/2008 - 1. stupeň,
 • trestní bezúhonnost,
 • časová flexibilita,
 • pracovní nasazení,
 • komunikativní dovednosti,
 • schopnost vedení týmu,
 • strukturovaný životopis a motivační dopis,
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění.

Další požadavky:

 • zkušenost s praxí v oblasti zdravotnictví a s prací ve státní nebo veřejné správě vítána.

Nabídka:

 • pracovní poměr na dobu určitou (1 rok),
 • platové zařazení ve 13. platové třídě dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • podpora v odborném růstu,
 • 5 týdnů dovolené,
 • příspěvek na stravování.

Termín nástupu do pracovního poměru: dle domluvy

Kontakty: možnosti doručení

 • osobně Mgr. Miluši Lustykové, odbor personální, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2,
 • poštou na adresu: ČR - Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4,  128 01 Praha 2,
 • e-mailem na adresu: Miluse.Lustykova@mzcr.cz.

Informace o pracovním místě poskytne: Mgr. Lenka Bohuslavová, ředitelka odboru zdravotního dohledu, telefon: 224 972 514

Hodnocení: 
4

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!