Odborný asistent

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni vyhlašuje výběrové řízení na obsazení 2 míst, s nástupem od 1. 10. 2014.

  • Odborný asistent - Gynekologicko-porodnická klinika LF a FN v Plzni

Požadavky:
- atestace v oboru gynekologie a porodnictví,
- minimálně 4 roky praxe v oboru,
- znalost anglického jazyka. 

K přihlášce je nutné přiložit:
- doklady o VŠ vzdělání,
- doklady o odborné kvalifikaci a délce praxe v oboru,
- profesní životopis,
- přehled publikační a přednáškové činnosti.

Přihlášky do výběrového řízení se přijímají do 12. 9. 2014 v osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 3, 306 05 Plzeň.

Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě je nutno zaslat  naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: spisovka@lfp.cuni.cz, do předmětu uveďte: VR OA Gynekologie.

Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!