Onkologický lék v Česku

Společnost Angelini Pharma a ARIAD Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ARIA) oznamily, že společnost ARIAD poskytla společnosti Angelini exkluzivní práva k prodeji léčivého přípravku pro pacienty trpící leukémií s pozitivním Filadelfským chromozomem s rezistencí na dostupnou léčbu nebo při intoleranci dosavadní léčby, tedy v indikacích schválených Evropskou lékovou agenturou (European Medicine Agency, EMA).
 
Dohoda se vztahuje na následující státy - Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Uvedení na trh ve státech střední a východní Evropy se očekává během roku 2015. Díky tomu bude lék ze skupiny inhibitorů tyrozinkinázy dostupný ve více než 23 evropských státech.
 
Společnost Angelini bude zodpovídat za prodej a marketing, klinické a registrační záležitosti, jakož i cenové a úhradové procedury. Společnost ARIAD bude společnosti Angelini zajišťovat distribuci originálních balení tohoto léku. Očekávané výdaje za uvedení přípravku na trh včetně vypořádání vzájemné dohody činí 7,3 milionů dolarů.
 
Přípravek bude díky této dohodě dostupný také v oblastech mimo obchodní pokrytí. Jedná se o oblast, kde podle EMA žije přibližně 8 000 pacientů s chronickou myeloidní leukémií (CML), u nichž se může rozvinout rezistence nebo intolerance k jiným schváleným inhibitorům tyrozinkinázy. Společnost Angelini zajistí kvalitní distribuci přípravku ve střední a východní Evropě
 
Společnost Angelini je soukromá mezinárodní firma zabývající se výrobou a prodejem léčiv a zdravotnických pomůcek na farmaceutickém i volném trhu. Společnost byla založena v Itálii roku 1919 a zaměstnává přibližně 4 000 lidí. Společnost má své pobočky v Itálii, Španělsku, Rakousku, Portugalsku, Polsku, v České republice, ve Slovenské republice, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Slovinsku, Chorvatsku, Řecku, Turecku, v Ruské federaci, ve Spojených státech amerických a Pákistánu; její produkty jsou dostupné ve více než 60 zemích. 
 
Společnost ARIAD Pharmaceuticals, Inc., sídlem v Cambridgi, Massachusetts a švýcarském Lausanne je integrovaná globální onkologická společnost zaměřená na péči o onkologické pacienty pomocí nových léčiv. Společnost ARIAD vyvíjí nová léčiva s cílem zkvalitnit léčbu různých forem chronických a akutních leukémií, rakoviny plic a dalších obtížně léčitelných nádorových onemocnění.
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!