Otevřená data České správy sociálního zabezpečení

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zpřístupnila dne 2. 11. 2015 nový portál pod názvem „Otevřená data České správy sociálního zabezpečení“ (https://data.cssz.cz). Portál zdarma zpřístupňuje všem uživatelům přehledné statistické údaje, týkajícím se především důchodů.

Na nově zpřístupněném portálu je pro uživatele připraveno 18 datových sad, které obsahují zejména statistická data z oblasti důchodového pojištění za roky 2008 – 2014. Počet zveřejněných datových sad bude ČSSZ postupně rozšiřovat, plánuje se také doplnění vizualizace jejich obsahu. Jako jeden z prvních orgánů veřejné správy v České republice se ČSSZ rozhodla využít nejmodernější přístup a publikuje svá data ve formátu RDF. Tento formát je určen pro publikaci dat v prostředí webu a umožňuje snadno propojovat data z různých zdrojů. Tento progresivní způsob dává možnost otevřená data publikovat v nejvyšším stupni otevřenosti.

Otevřená data jsou informace a data (různé statistiky, rozpočty, přehledy, databáze apod.) zveřejněná na internetu. Jsou publikována v úplné podobě bez záměrného odstraňování vybraných údajů, jsou snadno dostupná, strojově čitelná a používají standardy s volně dostupnou specifikací. Zpřístupněna jsou za jasně definovaných podmínek užití dat, ale s minimem omezení a dostupná jsou všem uživatelům zdarma. Otevřená data ČSSZ jsou použitelná bez omezení.

Portál otevřených dat ČSSZ umožňuje vyhledávat datové sady, seznámit se s jejich katalogizačními záznamy a dokumentací. Datové sady si mohou uživatelé stáhnout pomocí uvedených odkazů, případně mohou nad daty spouštět vlastní dotazy v jazyce SPARQL. Spouštění vlastních dotazů je umožněno zpřístupněním tzv. SPARQL endpointu, který je dostupný na adrese <https://data.cssz.cz/fuseki/OD/query>. Pro dotazování nad daty s využitím jazyka SPARQL lze využít i připravený formulář dostupný na adrese <https://data.cssz.cz/sparql-query-editor>.

Pro snadné využití otevřených dat ČSSZ v běžných kancelářských aplikacích jsou data poskytována také ve formátu CSV. Pro zajištění dohledatelnosti dat jsou otevřené datové sady ČSSZ opatřeny metadaty, která lze procházet na portálu otevřených dat ČSSZ. Metadata jsou ale také poskytována ve strojově čitelné podobě. V souladu se Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy v ČR připravovanými Ministerstvem vnitra České republiky jsou otevřené datové sady ČSSZ rovněž registrovány v Národním katalogu otevřených dat.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!