Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením

Zaměstnavatelé zaměstnávající více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru jsou podle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4%.

Podle § 83 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti pak mají tito zaměstnavatelé povinnost podat do 15.02. Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění.
 
Oznámení se zasílá místně příslušné krajské pobočce ÚP ČR.
 
V případě, že zaměstnavatel svou povinnost zaměstnávat OZP ve výši povinného podílu nesplní, je krajská pobočka ÚP ČR povinna zahájit řízení podle daňového řádu (§ 82 odst. 3 zákona o zaměstnanosti).
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!