Personální vyhláška

Stanislav Fiala z Asociace českých a moravských nemocnic (AČMN) při příležitosti  jednání pracovní skupiny pro přípravu personální vyhlášky uvedl, že v českých nemocnicích chybějí lékaři a kvůli nedostatku sester se musejí některá nemocniční oddělení zavírat. Nemocnice nemají dost prostředků, aby zaplatily více lidí. Pokud jim přesto chystaná novela personální vyhlášky přikáže přijmout víc lékařů a sester, musí se nejprve vyřešit finanční prostředky, které nemocnice potřebují na platy pro stávající i pro nové pracovníky.

Skupinu ustavilo Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) a jsou v ní zástupci nemocnic, lékařské komory, lékařských a zdravotnických odborů a sester.

Komora a odbory trvají na zpřísnění vyhlášky, tedy na navýšení počtu pracovníků, mimo jiné kvůli nadměrným přesčasům lékařů. Varují také před nedostatkem sester. Nemocnice sice souhlasí se změnou vyhlášky, ale až poté, co se vyřeší nedostatek lékařů a sester, změní se jejich příprava a vzdělávání a hlavně zdroje na platy a mzdy umožní stabilizaci pracovníků.

MZ ČR uvedlo, že pracovní skupinu k novele vyhlášky vede náměstek Josef Vymazal. Cílem novely je nastavit takové personální zabezpečení, které zaručí kvalitu poskytované péče a bezpečí pacienta. Přitom je nutno respektovat možnosti pracovního trhu ve zdravotnictví a finanční náročnost těchto změn.

Odliv pracovníků začínají nyní nemocnice podle Fialy pociťovat více než dříve. Nezaměstnanost v ČR klesla, a tak lidé z nemocnic snáze nacházejí dobře placená místa jinde. Pracovní skupina se shodla, že musí dojít nejprve ke stabilizaci, musí se zvýšit platy ve zdravotnictví, a pak se může uvažovat o zpřísnění personálních normativů ve vyhlášce. Konkrétní počty lékařů a sester, které by po zvýšení normativů nemocnice musely přijmout, vyčísleny zatím nejsou.

Zdravotní pojišťovny by v roce 2015 měly hospodařit se zhruba 250 miliardami korun. MZ ČR má do konce června 2015 čas prosadit ve vládě vyhlášku o navýšení odvodů státu na rok 2016. Navýšení odůvodňuje tím, že potřebuje peníze na zvýšení platů zdravotníků.

Vládní sociální demokraté a lidovci se už shodli na návrhu zvýšit pro příští rok zdravotní odvody státu za děti, důchodce či nezaměstnané z 845 korun na 904 korun měsíčně. Celkem jde o 4,3 miliardy korun. Pravidelnou valorizaci plateb by měl upravit zákon. Třetí koaliční partner své rozhodnutí zatím nepředložil. Vláda zatím Němečkův návrh neschválila.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!