Plán MPSV ČR proti nezaměstnanosti

Plán Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) má 37 bodů a zaměřuje se na boj proti nedostatku pracovních příležitostí. Kromě návrhů, jak za pomoci dotace umístit lidi do práce, obsahuje také několik nových opatření, jak postupovat proti práci "načerno".

MPSV ČR přináší peníze na dotování nových pracovních míst a zároveň slibuje bojovat s prací načerno. Inspektorátům práce nařídí do terénu vyslat více kontrol. Chystaná opatření mají mimo jiné omezit obcházení zákona v případě takzvaného nekolidujícího zaměstnání. Nezaměstnaný si totiž může přivydělat až 4 250 Kč měsíčně a přitom zůstat klientem úřadu práce, který za něj platí zdravotní pojištění. Dělá se to kvůli „udržení pracovních návyků“.

Především firmy, zaměřené na sezonní práce v oblasti služeb a stavebnictví toho však zneužívají. Systém podvodu je známý: firma propustí lidi, ti se evidují na úřadě práce a obratem u stejné společnosti dostanou malý úvazek, papírově nejvýše za polovinu minimální mzdy. Přitom dělají stejnou práci jako dříve, firma jim však doplácí peníze načerno. Stát tak přichází o pojistné a daně. MPSV ČR proto navrhuje částečné zaměstnávání v některých oborech omezit. Kontrola inspektorátu práce totiž jen obtížně prokáže, že lidé dělají víc, než je ve smlouvě.

Podobně se podvádí u agenturního zaměstnávání: smlouva na malé peníze, odměny "na ruku", maximální pružnost – agentura podle potřeby dodá nebo stáhne lidi. Agentury, které nekalé zaměstnávání umožňují, mají proto podle plánů ministerstva z trhu zmizet. Resort pro ně zavede kauce, které při porušení zákona propadnou. Účelová likvidace problematických agentur a následné zakládání nových se tím má omezit.

Značný prostor věnuje 37bodový plán dotování práce. Přichází například s náhradou za zaniklý institut placené veřejné služby. Díky ní si mohli nezaměstnaní přivydělávat prací pro obec či neziskovou organizaci a přitom zůstat dál evidováni na úřadě práce. Nově půjde o krátkodobé veřejně prospěšné práce. Návrat původní placené veřejné služby je sice v legislativním procesu, její navrhovaná podoba však není pro nezaměstnané motivující. Na stole je rovněž nová sleva na dani. Pokud by firma investovala do zaměstnanosti, čtvrtinu by si mohla odečíst z peněz odváděných státu. Firmám by se zároveň mohlo ulevit na sociálním pojištění v případě přijetí nezaměstnaných absolventů, rodičů po návratu z rodičovské dovolené či uchazečů starších 50 let. Toto opatření si vládní strany ostatně daly do koaliční smlouvy. Ministerstvo financí má k daňovým úlevám rezervovaný postoj.

Dotací však bude víc, například pro udržení sezonních zaměstnanců v práci. Uchazeči o zaměstnání se zase budou navíc učit jazyky, aby se zvýšily jejich šance na trhu. Dotovat by se nově měli i lidé, kteří ještě práci mají, ale hrozí, že ji ztratí (živnostníci, zaměstnanci v předdůchodovém věku). Nově chce ÚP využít spolupráci s agenturami práce, jimž umožní sdílet databázi uchazečů o práci a vybírat si z nich. Pobočky Hospodářské komory by zase mohly radit začínajícím podnikatelům. Úřady práce by navíc mohly získat přístup do databází správy sociálního zabezpečení a finančních úřadů, což by usnadnilo kontrolu klientů i firem.

Plán MPSV ČR proti nezaměstnanosti nyní prochází připomínkovým řízením a bude se upravovat. Aby se klienti ÚP a firmy, jimž je podpora určena, v nabídce vůbec vyznali, bude se agendě věnovat více úředníků. Úřad aktuálně nabírá stovky lidí, na konci roku 2014 má počet úředníků dosáhnout deseti tisíc. To je o 1 800 více než v roce 2011.

Jak vláda podpoří zaměstnanost?

  • Dotovaný přivýdělek pro nezaměstnané: zavedou se krátkodobé veřejné práce, uchazeč přitom bude moci zůstat v evidenci Úřadu práce
  • Příspěvek na dopravu do práce: pouze v regionech s nejvyšší nezaměstnaností
  • Daňové úlevy pro firmy: sleva na dani za investice do zvýšení zaměstnanosti; sleva na sociálním pojištění při nabrání nezaměstnaných absolventů, lidí po padesátce a lidí po rodičovské
  • Zapojení agentur práce a Hospodářské komory ČR: agentury získají přístup do databáze uchazečů o práci; pobočky komory budou s pomocí peněz z EU radit začínajícím OSVČ
  • Vrátí se povinné hlášení volných pracovních míst
  • Státní podniky půjdou příkladem: s dotací od úřadu práce zaměstnají obtížně zaměstnatelné uchazeče
  • Přivýdělek v některých oborech nebude možný: uchazeči o zaměstnání si budou moci nadále přivydělat až 4 250 Kč, ale nikoli ve všech oborech
  • Přijímání nezaměstnaných do služeb v domácnosti: podpoří to dotace úřadu práce.
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!