Platy a mzdy v nemocnicích

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) provedl v nemocnicích mimořádný sběr dat. Data ukazují, že skutečný příjem se pracovníkům ve zdravotnictví zvýšil průměrně o 6 %.

Dále data ÚZIS prokazují, že navýšení platů a mezd se dotklo nejen lékařů, ale i sester a dalšího zdravotnického personálu, a to nejen v přímo řízených organizacích MZČR, ale i v krajských a dalších nemocnicích.

Od 1. 1. 2015 byly pracovníkům ve zdravotnictví navýšeny platové tarify o 5 %. Toto opatření mělo za cíl především přispět k personální stabilizaci českého zdravotnictví. Česká republika dlouhodobě trpí odlivem pracovních sil ve zdravotnictví, především potom lékařů a zdravotních sester, do zahraničí. České mzdy a platy jsou vůči úrovni mezd v blízkém zahraničí dlouhodobě málo konkurenceschopné, což je jedním z faktorů, které přispívají ke každoročnímu odchodu stovek zdravotnických profesionálů.

Následující tabulka, která bude také součástí podkladů pro jednání velké tripartity, prezentuje globální údaje o hrubých mzdách v jednotlivých kategoriích poskytovatelů dle zřizovatele a právní formy a srovnává situaci v prvním pololetí roku 2014 a 2015, čímž dokladuje reálný rozdíl za poslední dvě srovnatelná období. Z tabulky je zřejmé, že hrubé mzdy vzrostly mezi prvním pololetím roku 2014 a prvním pololetím roku 2015 o 6 %.

CELKOVÉ POČTY

PRŮMĚRNÝ PLAT/MZDA

právní forma

zřizovatel

1. POL. 2014

1. POL. 2015

ROZDÍL

v %

práv. osoba  - a.s.

Jiná právnická osoba

25 839

27 509

1 671

106 %

práv. osoba  - o.p.s.

Obec, město

25 885

27 438

1 553

106 %

práv. osoba  - s.r.o.

Jiná právnická osoba

22 634

23 606

972

104 %

příspěvková

Kraj

25 381

27 021

1 640

106 %

příspěvková

MZ

32 299

34 301

2 002

106 %

příspěvková

Obec, město

23 348

25 304

1 956

108 %

příspěvková

Ostatní centrální orgány

29 969

31 865

1 895

106 %

Celkový součet

 

28 734

30 557

1 823

106 %

Následují tabulky vypovídající o situaci v odměňování lékařů a sester, opět v meziročním srovnání za stejné období.

LÉKAŘI A ZUBNÍ LÉKAŘI

PRŮMĚRNÝ PLAT/MZDA

právní forma

zřizovatel

1. POL. 2014

1. POL. 2015

ROZDÍL

v %

práv.osoba - a.s.

Jiná právnická osoba

54 802

59 205

4 403

108 %

práv.osoba - o.p.s.

Obec, město

83 607

87 889

4 283

105 %

práv.osoba - s.r.o.

Jiná právnická osoba

50 532

55 429

4 898

110 %

příspěvková

Kraj

49 861

53 979

4 118

108 %

příspěvková

MZ

62 312

68 695

6 383

110 %

příspěvková

Obec, město

42 948

46 989

4 041

109 %

příspěvková

Ostatní centrální orgány

55 516

58 207

2 691

105 %

Celkový součet

 

57 772

63 028

5 257

109 %

VŠEOBECNÉ SESTRY, PORODNÍ ASISTENTKY (§ 5 a § 6)

PRŮMĚRNÝ PLAT/MZDA

právní forma

zřizovatel

1. POL. 2014

1. POL. 2015

ROZDÍL

v %

práv.osoba - a.s.

Jiná právnická osoba

23 836

25 413

1 577

107 %

práv.osoba - o.p.s.

Obec, město

21 505

22 817

1 312

106 %

práv.osoba - s.r.o.

Jiná právnická osoba

21 797

22 698

901

104 %

příspěvková

Kraj

24 916

26 138

1 222

105 %

příspěvková

MZ

29 543

31 044

1 502

105 %

příspěvková

Obec, město

23 397

25 830

2 433

110 %

příspěvková

Ostatní centrální orgány

27 524

29 601

2 077

108 %

Celkový součet

 

26 527

28 073

1 546

106 %

 
Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!