Počet uchazečů o zaměstnání klesl

K 31. březnu 2014 klesl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Úřad práce ČR (ÚP ČR) jich evidoval celkem 608 315. To je o 17 075 méně než v únoru a o 20 547 více než v břenu 2013.

Z celkového počtu lidí bez práce bylo 592 705 dosažitelných uchazečů (jsou schopni okamžitě nastoupit do zaměstnání). Podíl nezaměstnaných meziměsíčně klesl na 8,3 % (únor 2014 – 8,6 %, březen 2013 – 8 %). Naopak se zvýšil počet volných pracovních míst – meziměsíčně o 2 507, meziročně pak o 1 945. Celkem jich zaměstnavatelé nabízeli 40 808.

Za poklesem nezaměstnanosti stojí především sezónní práce, které se rozjely v průměru o měsíc dříve. Velkou šanci získat zaměstnání měli pracovníci ve stavebnictví, lesnictví, zahradnictví, v kamenolomech a zemědělství, ale také v lázeňství, hotelnictví, gastronomii, turistickém ruchu či v oblasti pomocných a úklidových prací. V neposlední řadě je pozitivní vývoj na trhu práce také výsledkem narůstajícího počtu volných pracovních míst, na které finančně přispívá ÚP ČR v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (APZ). V kurzu jsou hlavně veřejně prospěšné práce (VPP) a společensky účelná pracovní místa (SÚPM).

V evidenci ÚP ČR byli nejčastěji klienti s nízkou kvalifikací, se základním vzděláním a vyučení. Dále pak mladí lidé mezi 20 – 29 lety, uchazeči ve věku 30 – 35 let a nezaměstnaní nad 50 roků. Všem skupinám ohroženým dlouhodobou nezaměstnaností věnuje Úřad práce ČR zvýšenou péči.

Pokud jde o profesní složení uchazečů, převažovali administrativní pracovníci, manipulační, pomocní, nekvalifikovaní, stavební či montážní dělníci, prodavači, číšníci, servírky, pracovníci ostrahy, opraváři nebo řidiči.

 

 

 

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!