Poradci ministra zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) rozhodlo, i přes omezení, která klade dle upozornění právníků ministerstva zákon, o transparentním zveřejnění seznamu poradců ministra, jejich oblasti působnosti a odměn za vykonanou práci.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) Již v minulosti médiím jmenný seznam poradců poskytovalo. Dle pokynů právníků ovšem bez údajů o odměnách konkrétních osob. Právní názor se opírá o fakt, že Ústavní soud s odvoláním na preambuli a čl. 1 Ústavy dovodil jedno ze základních pravidel, kterým je zásada proporcionality a zákaz nezneužití práva. Ústavní soud judikoval, že v případě střetů základních práv či svobod s veřejným zájmem, resp. jinými základními právy či svobodami, je potřeba posuzovat účel takového zásahu ve vztahu k použitým prostředkům, přičemž měřítkem pro toto posouzení je zásada proporcionality, jež může být také nazývána zákazem nadměrnosti zásahů do práv a svobod (sp. zn. PI. ÚS 3/02).

V roce 2006 byly zveřejněny výše mimořádných odměn vedoucích zaměstnanců MZ ČR. Následovala ostrá diskuze o přípustnosti tohoto jednání a na základě stížnosti dotčených zaměstnanců byla MZ vyměřena pokuta ze strany ÚOOÚ. S ohledem na skutečnost, že legislativa v této oblasti nedospěla k větším změnám, existuje vysoká míra pravděpodobnosti, že v případě zveřejnění výše odměn (resp. celých platů) vedoucích zaměstnanců bude MZ ČR vystaveno opět riziku sankcí ze strany věcně příslušných orgánů.

MZ ČR zveřejňuje seznam v této podobě:

  • Ing. Norbert Schellong, Vedoucí oddělení poradců analýz a strategií, od 27.2.2014
  • MUDr. Pavel Vepřek, Konzultace v oblasti úhradových mechanismů (zejména DRG) a HTA, od 1. 6. 2011 do 30. 9. 2014
  • MUDr. Martin Holcát, MBA, Problematika přímo řízených organizací, problematika zahraniční pomoci (MEDEVAC), problematika úhradové vyhlášky a grantové projekty, od 1. 2. 2014
  • Mgr. Jan Růžička, mezinárodní vztahy, od 1. 10. 2013
  • MUDr. Jiří Paděra, MBA, Strategické řízení přímořízených organizací, od 1.4.2014.

Poradce 1: příjem měsíčně 32 000,- Kč mimořádná odměna (květen) 50 000,- Kč

Poradce 2: příjem 27 000,- Kč

Poradce 3: příjem 3 500,- Kč

Poradce 4: příjem 35 000,- Kč  mimořádná odměna (květen) 35 000,- Kč

Poradce 5: příjem 7 300,- Kč.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!