Pracovní úrazy v červenci 2014

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) evidoval v červenci 2014 celkem 3119 pracovních úrazů, což bylo o 327 více než ve stejném měsíci roku 2013.

Smrtelný úraz utrpělo 12 lidí, mezi nimi dva cizinci. V červenci 2013 se smrtelně zranilo 11 lidí.

Z celkového počtu červencových úrazů byli v 62 případech zraněni cizinci. Závažný pracovní úraz, v jehož důsledku byl zaměstnanec hospitalizován déle než pět dní, utrpělo 130 pracovníků, z toho čtyři cizinci.

Nejvíce pracovních úrazů se stalo v Jihomoravském kraji (334) a Plzeňském kraji (332). Naopak nejméně lidí se zranilo v Olomouckém kraji (110).

Pracovníci SÚIP v červenci 2014 provedli 2798 kontrol u zaměstnavatelů a rozdali při nich pokuty za více než 27,1 miliónu Kč. Největší objem pokut spadá tradičně do úseku zákona o zaměstnanosti, kam patří i nelegální zaměstnávání. Inspektoři v této oblasti uložili dohromady pokuty za více než 18 miliónů Kč.

Inspekce prováděla v uplynulém období také mimořádnou kontrolní akci u zaměstnavatelů provozujících sběrny druhotných surovin. Téměř 30 procent těchto kontrol odhalilo nedostatky v oblasti dodržování povinností daných zákonem o zaměstnanosti nebo zákoníkem práce. Inspektoři se zaměřili například na odhalování nelegální práce.
Vzhledem k tomu, že se kontroly zaměřily i na oblast dodržování předpisů k zajištění bezpečnosti práce, proběhla zhruba třetina kontrol za účasti inspektorů specializujících se právě na provádění kontrol v této oblasti. Více než 60 procent kontrol s účastí inspektorů zaměřených na bezpečnost práce přitom odhalila nedostatky v zajištění bezpečnosti práce na pracovištích kontrolovaných zaměstnavatelů.

Kromě nelegálního zaměstnávání patřily ke zjištěným nedostatkům při kontrolách například pochybení v odměňování nebo nedostatky u pracovněprávních dokumentů, jako jsou smlouvy či dohody.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!