Přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí

Univerzita Karlova v Praze – Lékařská fakulta v Plzni a Fakultní nemocnice v Plzni vyhlašují výběrové řízení na pozici přednosta Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí.

Požadavky:

  • Vysokoškolské vzdělání lékařského směru
  • Specializovaná způsobilost v oboru ortopedie a traumatologie
  • Dosažený vědeckopedagogický titul docent nebo profesor
  • Minimálně 10 let praxe v oboru
  • Zdravotní způsobilost a bezúhonnost podle zákona č. 95/2004 Sb.
  • Organizační a řídící schopnosti
  • Osobní a profesionální předpoklady pro výuku a vědeckou činnost
  • Aktivní znalost dvou světových jazyků.

Písemné přihlášky doložené profesním životopisem s uvedením údajů o dosavadní praxi, doklady o dosaženém vzdělání, osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění a platným výpisem z trestního rejstříku nutno zaslat do 20. 6. 2014 na adresu Děkanát Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni, personální oddělení, Husova 3, 30605 Plzeň.

Hodnocení: 
2

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!