Přednostka/přednosta Ústavu porodní asistence

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka přednostka/přednosta Ústavu porodní asistence.

Předpokládaný nástup: 1. září 2014

Požadovaná výše úvazku: minimální požadavek 0,50

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ vzdělání v oboru porodní asistence nebo blízce příbuzném,
 • vědecký titul Ph.D. nebo CSc.
 • vědeckopedagogický titul profesor nebo docent výhodou,
 • minimálně 10 let praxe v oboru,
 • znalost komunikace v anglickém jazyce,
 • osobnostní a profesní předpoklady pro řízení týmu pracoviště včetně manažerských dovedností
 • zkušenosti s přímým vedením pracovního týmu výhodou,
 • morální bezúhonnost (tj. výpis z rejstříku trestů),
 • zdravotní způsobilost.

K vlastnoručně podepsané přihlášce na místo akademického pracovníka je třeba doložit:

 • vyplněný osobní dotazník UP,
 • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • profesní životopis s přehledem vědecké a publikační činnosti a podpisem
 • písemný návrh koncepce k prokázání schopnosti strategického přístupu v oblasti vědeckého, pedagogického a personálního rozvoje pracoviště,
 • osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění
 • výpis rejstříku trestů max. 3 měsíce starý.

Přihlášky nutno zaslat nejpozději do 30. července 2014 na Děkanát FZV UP, personální referát, Tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!