Přeshraniční spolupráce ZZS

Ujednání o přeshraniční spolupráci zdravotnických záchranných služeb (ZZS) mezi Svobodným státem Sasko a Karlovarským, Ústeckým a Libereckým krajem podepsaly dne 25. 11. 2015 v Karlových Varech české kraje a Svobodný stát Sasko. Jde o výsledek téměř dva roky trvajících debat všech zúčastněných stran, které začaly už v dubnu 2013 podpisem Rámcové smlouvy. Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) se podílelo na Rámcové smlouvě.

Podpis vzájemného ujednání o spolupráci našich a saských zdravotnických záchranných služeb je důležitou událostí pro lidi žijící a pohybující se v dotčených příhraničních oblastech. Od 1. ledna 2016 bude možné zajistit rychlou pomoc záchrannou službou ze Saska v případě, kdy česká ZZS nebude moci tuto pomoc poskytnout. A to platí oboustranně, uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová.

Zúčastněné kraje se domluvily se saskou stranou na bezúhradovém, respektive recipročním finančním plnění. Tato dohoda na financování platí pro prvních 15 měsíců, poté budou vyhodnoceny náklady a rozhodnuto o dalším postupu.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!