Přestupy pojištěnců

V přeregistračním termínu v červnu 2015 stouply nejvíce počty pojištěnců Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra (ZPMV), o více než 17.500, a České průmyslové zdravotní pojišťovně (ČPZP), o zhruba 15.000.

Nejvíce klesly Oborové zdravotní pojišťovně (OZP), o téměř 20.000. Saldo odchodů a příchodů u Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP) činí zhruba minus 6700, takže se jí podařilo zvrátit dosavadní trend masivních odchodů.

Změnu pojišťovny k 1. lednu 2016 do konce června 2015 ohlásilo 125 222 z celkové počtu zhruba deseti milionů pojištěnců. Téměř šest milionů jich je u VZP, záporné saldo příchodů a odchodů tak činí u největší ze sedmi zdravotních pojišťoven jedno promile. Nejvíce lidí od VZP odešlo k ZPMV a ČPZP, přičemž od těchto dvou pojišťoven, z nichž každá má přes 1,2 milionu klientů, jich nejvíce odešlo právě k VZP.

Nejlepšího výsledku dosáhla VZP v tzv. retenci, tedy udržení stávajících pojištěnců. Proti roku 2014 jich odešlo o 25.906 méně, a to 44.520, což je nejméně za pět let. Od jiných zdravotních pojišťoven přešlo k VZP 77.377 klientů, což je téměř dvakrát více než za předchozí tři roky dohromady.

Počet klientů ZPMV vzrostl ve všech regionech, pojišťovna má kladné saldo se všemi zbývajícími zdravotními pojišťovnami. K 1. lednu 2016 bude mít ZPMV přes 1,27 milionu klientů.

Celkový stav pojištěnců ČPZP k 1. červenci 2015 činil 1,212 milionu.

Zdravotní pojišťovna Škoda (ZP Škoda) má v nynějším přestupním termínu nahlášeno 2062 příchodů a 880 odchodů. S těmito novými pojištěnci by měla mít pojišťovna k 1. lednu 2016 celkem 140.600 pojištěnců.

Přechody pojištěnců mezi zdravotními pojišťovnami k 1. lednu 2016 viz příloha.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!