Primář/ka OKB pracoviště Karviná

Ředitel Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice primář/ka OKB pracoviště Karviná.

Požadavky:
 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru nebo přírodovědného zaměření
 • odborná způsobilost podle § 4 zákona č. 338/2008 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta nebo podle § 26 zákona č. 339/2008 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
 • specializovaná způsobilost v oboru
 • u vzdělání lékařského směru licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení a u vzdělání přírodovědného zaměření Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • minimálně 5 let praxe
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti
 • bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 
K přihlášce musí být doloženy tyto doklady:
 • strukturovaný profesní životopis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a licence ČLK pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení nebo Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • návrh vlastní koncepce řízení a rozvoje pracoviště (max. 3 str. A4)

Přihláška musí obsahovat název funkce a zařízení, v němž má být funkce vykonávána, datum a vlastnoruční podpis.

Přihlášku a výše uvedené doklady je nutno doručit do 30. 4. 2015 (včetně) na adresu Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, oddělení lidských zdrojů, s označením obálky „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení primář/ka OKB“.

 

Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!