Primář/primářka Centrální hematologické laboratoře

Ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce primáře/primářky Centrální hematologické laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN v Praze.

Požadavky:

 • Specializovaná způsobilost lékaře v oboru hematologie a transfuzní lékařství
 • Znalost práce laboratorního hematologického provozu, praxe minimálně 10 let
 • Manažerské a komunikační dovednosti
 • Znalost ekonomiky ve zdravotnictví
 • Splnění požadavků pro školitele odborné způsobilosti v oboru
 • Zapojení do mezinárodního výzkumu a spolupráce
 • Schopnost samostatné vědecké práce, CSc. nebo Ph.D. výhodou
 • Publikační a přednášková činnost
 • Morální a občanská bezúhonnost
 • Znalost anglického jazyka
 • Práce s PC

Přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

 • Osobní dotazník
 • Životopis s přehledem dosavadní praxe
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Osvědčení dle zákona č. 451/1991 Sb.
 • Čestné prohlášení ve smyslu § 4 zákona č. 451/1991 Sb.
 • Koncepce rozvoje primariátu

Písemné přihlášky nutno zaslat do 5. prosince 2014 na adresu: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, personální úsek, U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!