Příspěvek na péči

Vláda ČR neschválila na jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2016, navýšení prostředků kapitoly MPSV ČR o 1 mld. Kč určených na zvýšení příspěvku na péči pro závislé osoby. Ministryně Michaela Marksová poté prohlásila, že stáhne projednávání novely zákona o sociálních službách, který kodifikuje zvýšení příspěvku na péči.

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP) kritizuje návrh rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) na rok 2016, který nepočítá se slibovaným zvýšením příspěvku na péči. Vedení rady bude usilovat o zvýšení částky na tuto dávku a zvažuje kvůli tomu i protesty v ulicích, uvedl předseda NRZP Václav Krása.

Příspěvek na péči se vyplácí od roku 2007. Postižení a senioři si za něj mají zajistit opatrování v nějakém zařízení či pomoc doma. Dávka se dosud nevalorizovala. Na přidání se v červenci 2015 dohodli členové vlády se zástupci postižených. NRZP žádala původně růst o deset procent od ledna 2016. MPSV v novele o sociálních službách navrhlo dvě varianty - přidání o deset procent od pololetí roku 2016, nebo o pět procent od července 2016 a zbytek pak od ledna 2017. V prvním případě by bylo v roce 2016 potřeba 1,05 miliardy korun navíc, ve druhém 520 milionů Kč.

NRZP trvá zásadně na zvýšení o deset procent od července 2016. Jiná alternativa proradu není. Podle propočtů NRZP by stačilo 750 milionů korun. Podle rady se situace pečujících rodin rok od roku zhoršuje.

Dospělí dostávají podle své závislosti na pomoci měsíčně 800, 4 000, 8 000 a 12.000 korun a děti 3 000, 6 000, 9 000 a 12.000 korun. Na konci roku 2014 pobíralo dávku 331.000 lidí. Proti roku 2007 jich bylo o 75.000 víc. V roce 2014 do příspěvků putovalo 20,4 miliardy korun, v roce 2013 to bylo 19,54 miliardy a v roce 2007 asi 14,6 miliardy. V roce 2015 se počítá se sumou 21 miliard. Podle návrhu rozpočtu, který dostala PSP ČR, by mělo MPSV v roce 2016 na příspěvky mít 21,3 miliardy korun.

Podle podkladů k novele dvě třetiny příjemců tvoří lidé nad 66 let. Dvěma pětinám těch, kteří příspěvek dostávali, bylo víc než 81 let. Česká společnost postupně stárne a seniorů přibývá, podle expertů poroste také potřeba péče.

MPSV uvedlo, že se mu nepodařilo při vyjednávání o rozpočtu přidání prosadit. Po jednání ministrů se zástupci postižených v červenci 2015 MPSV uvedlo, že by se klonilo k přidání o deset procent od července 2016.

Podle Ministerstva financí ČR je státní rozpočet uzavřený a MPSV by mělo případně částku na zvýšení příspěvku najít ve své pokladně. Návrh rozpočtu bude ještě projednávat PSP ČR.

Průměrný měsíční počet příjemců příspěvku na péči a výdaje na příspěvky v jednotlivých letech

Rok Průměrný měsíční počet příjemců Výdaje v miliardách Kč
2007 277.300 14,6
2008 295.700 18,3
2009 308.700 18,7
2010 311.500 19,6
2011 306.700 18,1
2012 314.600 18,4
2013 317.800 19,5
2014 327.700 20,4

Zdroj: Důvodová zpráva k novele zákona o sociálních službách

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!