Prohlášení k vyřazení geriatrie ze seznamu klinických oborů

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) a Česká gerontologická a geriatrická společnost ČLS JEP (ČGGS ČLS JEP) nesouhlasí s vyloučením geriatrie ze seznamu základních klinických oborů.

Ministerstvo zdravotnictví ČR v rámci přípravy novely zákona č. 95/2004 Sb., o způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, vyřazuje mimo jiné ze seznamu základních klinických oborů geriatrii.

Geriatrie je ale v ČR základním klinickým oborem (po základním kmeni, dříve atestaci 1. stupně) od roku 1983. V té době jsme byli jedni z prvních v Evropě, nyní, pokud bude schválena uvedená novela, se ocitneme na opačném konci pomyslného žebříčku. Většina zemí v Evropské unii zavádí geriatrii jako základní obor (nebo ho již zavedla) právě s ohledem na demografické změny, ale i na měnící se nemocnost a potřebu zajištění adekvátní zdravotní péče. V těchto zemích je tento obor podporován a možnosti kvalifikace v něm jsou rozšiřovány.

Geriatrie je nepochybně základním klinickým oborem, který využívá vlastní metody, ale i poznatky neurologie, psychiatrie, psychologie, ortopedie, interny a dalších oborů a klade důraz na funkční evaluaci stavu a přiměřené intervence s cílem zlepšení zdraví, kvality života a soběstačnosti, a tedy i optimální alokaci zdrojů. Se stárnutím populace (zejména starších 80 let), a vzhledem ke specifikům onemocnění v tomto věku, potřeba specialistů tohoto oboru roste, a to ve všech složkách (ambulantní, nemocniční, následné i dlouhodobé).

S vyřazením geriatrie ze seznamu základních klinických oborů vyjádřila nesouhlas na jednání, které proběhlo 10. 9. 2015, také Rada vlády pro seniory a stárnutí populace.
Z těchto důvodů nesouhlasíme s vypuštěním geriatrie ze základních oborů a požadujeme zachování současného stavu.

Za APSS ČR je podepsán Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR, za ČGGS ČLS JEP je podepsána Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D., místopředsedkyně ČGGS pro Místopředsedkyně ČGGS pro dlouhodobou péči, ředitelka Gerontologického centra Praha Kobylisy.


 

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!