Projekt Regionálního úřadu veřejného zdravotnictví v Bánské Bystrici

Regionální úřad veřejného zdravotnictví v Bánské Bystrici hledá partnery pro zapojení se do projektů v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020. Konkrétně se jedná o projekty v rámci vypsaných výzev:

  • PJ-06-2014 Health monitoring and reporting system a 
  • PJ-07-2014 Healthcare associated infection in long-term care.

Podrobnější popis projektového záměru je popsán v přiloženém dokumentu.

V případě zájmu je třeba kontaktovat doc. MUDr. Cyrila Klementa, CSc., mail: ruvzbb@vzbb.sk.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!