Ředitel/ředitelka SÚKL

Ministr zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru farmacie,
 • zkušenosti v řízení, ekonomice zdravotnictví,
 • prokazatelná znalost lékové politiky i v rámci EU,
 • prokazatelná znalost související platné legislativy ČR i EU,
 • praxe v segmentu regulovaného trhu s léčivy,
 • znalost odborného anglického jazyka (slovem i písmem), další světový jazyk výhodou,
 • zkušenosti s vedením a řízením lidí minimálně 10 let,
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady,
 • schopnost vést a motivovat podřízené,
 • výborné komunikační a prezentační dovednosti,
 • občanská bezúhonnost.

K přihlášce připojit:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi,
 • doklady o vzdělání,
 • osobní dotazník,
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení),
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
 • prohlášení k § 303 zákoníku práce, v platném znění,
 • návrh koncepce řízení předmětné organizace.

 

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou nutno zaslat do 3. června 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, personální odbor, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a korespondenční adresy na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „Výběrové řízení – neotvÍrat“.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!