Ředitel/ředitelka Ústavu molekulární a translační medicíny

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Ústavu molekulární a translační medicíny.       

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ vzdělání v lékařském oboru,
 • vědeckopedagogický titul profesor nebo docent,
 • minimálně 10 let odborné praxe,
 • předpoklady dle zákona č. 451/1991 Sb. v platném znění (lustrace),
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost,
 • osobnostní a profesionální předpoklady pro řízení odborného a vědeckého týmu pracoviště,
 • aktivní znalost anglického jazyka.

K vlastnoručně podepsané přihlášce je třeba doložit:

 • vyplněný osobní dotazník,
 • fotokopie dokladů o dosažené kvalifikaci,
 • profesní životopis s uvedením přehledu o vědecké a publikační činnosti,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • písemný návrh koncepce řízení pracoviště.

Vybraný uchazeč předloží nejpozději do 3 měsíců od jmenování do funkce osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tzv. lustrační osvědčení).

Přihlášky je nutno zaslat do 20. 4. 2016 na Děkanát LF UP, personální referát, Tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc.

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!