Ředitel/ředitelka ÚZIS ČR - výběrové řízení

Ministr zdravotnictví vyhlašuje výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitel/ředitelka Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS ČR).

Kvalifikační požadavky:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,
 • zkušenosti v řízení, ekonomice zdravotnictví,
 • zkušenosti v oblasti statistiky, analýzy dat,
 • zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců minimálně 5 let,
 • organizační schopnosti a řídící předpoklady,
 • schopnost vést a motivovat podřízené,
 • výborné komunikační a prezentační dovednosti,
 • znalost anglického jazyka (slovem i písmem),
 • občanská bezúhonnost.

K přihlášce připojit v originále nebo ověřené kopii:

 • životopis zaměřený na odbornou praxi
 • doklady o vzdělání
 • osobní dotazník
 • prohlášení o jiné výdělečné činnosti a k § 304 zákoníku práce, v platném znění
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • doklady podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (tzn. osvědčení + čestné prohlášení)
 • prohlášení na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění
 • návrh koncepce řízení předmětné organizace.

Přihlášku s požadovanými ověřenými či originálními doklady, telefonním spojením a e-mailovou adresou je nutno zaslat do 10. března 2014 na adresu: Ministerstvo zdravotnictví, personální odbor, Palackého nám. 4, 128 01 Praha 2. Přihláška bude doručena v uzavřené obálce s uvedením jména uchazeče/ky a adresy trvalého pobytu na zadní straně obálky, na přední straně bude obálka označena nápisem: „Výběrové řízení – neotvírat“.

 

 

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!