Schůze Výboru pro sociální politiku PSP ČR

23. schůze Výboru pro sociální politiku PSP ČR se koná 15. dubna 2015 od 8.00 hodin.

Místo konání: budova Poslanecké sněmovny Praha 1 – Malá Strana, zasedací místnost č. 48/přízemí – tzv. „Konírna“, vchod z Malostranského náměstí č. 7/19

Program:

 • 1. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 156/                                     Odůvodní:zástupce skupiny předkladatelů
  Zpravodaj: posl. M. Adamová
 • 2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/                                                   Odůvodní: zástupce MPSV
  Zpravodaj: posl. J. Zavadil
 • 3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/                     
  Odůvodní: zástupce MPSV
  Zpravodaj: posl. J. Zavadil
 • 4. Kontrola plnění usnesení VSP
 • 5. Sdělení předsedy výboru
 • 6. Různé
 • 7. Návrh termínu a pořadu další schůze VSP
 • 8. Náhradní rodinná péče a problematika SPOD                 
  Odůvodní: zástupce MPSV
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!