Seminář "Dlouhodobá péče"

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

 

Vážená kolegyně, Vážený kolego, zveme Vás na seminář Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, který se koná ve středu 24. 2. 2016 v 9:30 hod. ve velkém sále Lékařského domu v Praze 2, Sokolská 31, na téma "Dlouhodobá péče"

 

Program: 

9.30      Úvodní slovo, zahájení

9.35 – 10.05   Aktuální situace a výzvy v oblasti dlouhodobé péče. Mgr. Petr Wija PhD. - ředitel Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE

10.05 – 10.45 Dlouhodobá péče jako téma veřejného zdravotnictví. Doc. MUDr. Iva Holmerová PhD., předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, ředitelka Gerontologického centra Praha 8.

10.45 – 11.15  Neformální péče a systém zdravotnictví ČR. Mgr. Hana Geissler PhD. – Fond dalšího vzdělávání

Přestávka

11.45 – 12.15  Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc 2016 - 2019. Mgr. Martina Mátlová – ředitelka České alzheimerovské společnosti o.p.s.

12.15 – 12.45  Problematika důstojnosti v dlouhodobé péči. PhDr. Hana Janečková PhD.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!