Služební místa náměstků - MZ ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo, dle požadavků zákona o státní službě, výběrová řízení na služební místa šesti náměstků:

  1. náměstek/náměstkyně pro majetkové a mezinárodní věci,
  2. náměstek/náměstkyně pro ekonomiku a přímo řízené organizace,
  3. náměstek/náměstkyně pro legislativu a právo,
  4. náměstek/náměstkyně pro zdravotní péči,
  5. náměstek/náměstkyně pro zdravotní pojištění,
  6. náměstek/náměstkyně pro strategie

Sekce organizačních věcí státní služby umístila oznámení na webových stránkách úřadu, na úřední desce MZ a v Informačním systému o státní službě. Termín pro zaslání přihlášek je stanoven do 19. října 2015.

Více informací na http://www.mzcr.cz/dokumenty/vyberova-rizeni-na-sluzebni-mista-namestku-...

Hodnocení: 
5

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!