Souhrnná zpráva - oblast ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2013

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo dne 2. 2. 2015 "Souhrnnou zprávu o meziresortním naplňování strategických dokumentů v oblasti ochrany a podpory veřejného zdraví za rok 2013" k zajištění bodu II/8. a) usnesení vlády č. 936 ze dne 22. srpna 2007.

Zpráva za rok 2013 zahrnuje stručné informace o zásadních aktivitách resortů při naplňování těchto strategických dokumentů:
1. Dlouhodobého programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny v 21. století (dále Zdraví 21)
2. Zásad, doporučení a aktivit obsažených v Protokolu o vodě a zdraví, Chartě o dopravě, životním prostředí a zdraví a Deklaraci Páté ministerské konference o životním prostředí a zdraví,
3. Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky.
4. Národního programu řešení problematiky HIV/AIDS v České republice v období 2013 – 2017.

Příloha zprávy: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!