Spokojenost s chováním zdravotnických pracovníků

Chování lékařů jako velmi nebo spíše dobré hodnotí až 82 procent dotázaných, podobně kladně lidé vnímají i přístup sester a zdravotnického personálu.

V průzkumu společnosti TNS Aisa jako velmi nebo spíše dobré  považuje chování lékařů osmdesát procent oslovených. Jen 15 procent lidí se podle průzkumu domnívá, že chování lékařů a sester je spíše nebo velmi špatné.

Subjektivní vnímání občanů přístupu celého zdravotnického personálu včetně lékařů, sester, je vnímáno velmi pozitivně, uvedl spoluautor průzkumu, ředitel TNS Aisa Bronislav Kvasnička. TNS Aisa uskutečnila průzkum na konci září 2015 a oslovila 1200 respondentů.

Úroveň přístrojového a technického vybavení hodnotili občané starší 60 let hůře než ostatní věkové skupiny. Tři čtvrtiny oslovených dále považují za velmi dobré nebo spíše dobré prostředí nemocnic a dalších zdravotnických zařízení.

Náměstek ministra zdravotnictví prof. MUDr. Josef Vymazal, DRSc., se domnívá, že ČR má medicínu na špičkové úrovni, obzvláště špičkovou akutní péči. Dluhem do budoucna může podle něj být dlouhodobá péče. V přístrojovém vybavení česká medicína oproti roku 1990 pokročila znatelně dopředu.

Největší slabinou českého zdravotnictví je nedostatek zdravotnického personálu podobně jako v jiných evropských zemích. Prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek v řekl, že české zdravotnictví ohrožuje nedostatek peněz, protože je nesmírně podfinancováno. Za základní problém považuje velmi nízkou platbu státu za takzvané státní pojištěnce.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!