Stáří spojuje 2015

Spolek Život 90 pořádá konferenci Stáří spojuje 2015.

Termín: 4. června 2015, od 09:00 do 16:30, ve  .
Místo: Magistrát hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1, velký zasedací sál

Odborný výbor konference:
Doc. MUDr. Iva Holmerová; MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., Dr. Jiří Schlanger, Mgr. Petr Wija, Ph.D.

Program:

  • Žiju v Praze, vystoupení hosta konference
  • Úvod; Mgr. Et Ing. Irena Ropková, radní HMP
  • Starý člověk ve městě pro všechny generace: potenciál, participace, uplatnění, práce, učení, rozvoj
  • Město pro všechny generace
  • Deklarace - Co potřebují senioři v Praze 2015

Podrobný program na www.zivot90.cz/146-novinky/987-konference-quotstari-spojuje-2015quot#

 

Kategorie: 
Hodnocení: 
4

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!