Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2013.

Statistická ročenka popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2013. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi atd.), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu MPSV ČR.

V ročence 2013 se mimo jiné uvádí:

 • na konci roku 2013 měla Česká republika celkem 10 512,4 tis. obyvatel (z toho 1 825,5 tis., tj. 17,4 %, bylo ve věku nad 65 let), meziročně klesl počet obyvatel o cca 3,7 tis.,
 • průměrná hrubá měsíční mzda dosáhla cca 25 078 Kč, reálně tak poklesla o 1,4 %,
 • v rámci dávkových systémů bylo na důchodech vyplaceno 373,4 mld. Kč, na dávkách nemocenského pojištění 20,1 mld. Kč, na podporách v nezaměstnanosti 9,7 mld. Kč, na dávkách pomoci v hmotné nouzi 10,6 mld. Kč, na dávkách pro osoby se zdravotním postižením 1,9 mld. Kč, na příspěvek na péči 19,6 mld. Kč, na dávkách státní sociální podpory 35,2 mld. Kč a na dávkách pěstounské péče 2,1 mld. Kč,
 • průměrný podíl nezaměstnaných osob (počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku) činil 7,7 %, o 0,9 p.b. byl vyšší než v roce 2012,
 • průměrná výše podpory v nezaměstnanosti dosáhla výše 6 284 Kč,
 • v prosinci 2013 vyplatila Česká správa sociálního zabezpečení důchod 2 857,9 tis. důchodců (z toho 2 329,1 tis. starobních důchodců) v průměrné výši 10 653 Kč,
 • ke konci roku 2013 fungovalo 3,2 tis. zařízení sociálních služeb o celkové kapacitě 81,2 tis. lůžek, počet umístěných klientů činil 76,4 tis.,
 • zhruba 110,5 tis. klientů využilo v průběhu roku 2013 pečovatelskou službu,
 • ke konci roku 2013 bylo evidováno cca 11,4 tis. pěstounů,
 • orgány sociálně-právní ochrany dětí řešily v roce 2013 zhruba 7,5 tis. případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí,
 • v roce 2013 bylo nově hlášeno cca 1,3 mil. pracovních neschopností s průměrnou délkou trvání 44 dní, průměrné procento pracovní neschopnosti činilo 3,62, průměrný denní stav práce neschopných osáhl cca 160,5 tis.

Publikaci lze zdarma stáhnout na: http://www.mpsv.cz/cs/3869.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!