Světové prvenství IKEM

Kardiochirurgové Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) zavedli srdeční pumpu HeartMate III ve spolupráci s německými odborníky miniinvazivním přístupem, tedy jen malým řezem v levém mezižebří namísto přístupu skrz plně otevřený hrudník poprvé na světě 25. května 2015. Takový výkon znamená rychlejší hojení, menší bolesti a především méně komplikací.

Historicky první pacientkou je sedmdesátiletá pacientka z Prahy. I pro ni se HeartMate III stal po diagnóze velmi pokročilého selhání srdce jedinou nadějí na zlepšení kvality života. IKEM získá v rámci pokračování úspěšné studie bezplatně srdeční podporu pro minimálně dalších 5 nemocných.

HeartMate III je nejnovějším typem dlouhodobé srdeční podpory, který byl v Česku poprvé implantován v IKEM 9. 7. 2014. Je určen primárně pro pacienty, kterým by jiné dostupné metody v rámci současných pravidel poskytování léčby v České republice už neměly co nabídnout. V rámci klinické studie zaměřené právě na destinační terapii, tedy permanentní léčbu (tito pacienti nejsou vzhledem k věku nebo dalším vážným onemocněním vhodnými kandidáty na transplantaci srdce) dostalo v IKEM tuto levostrannou srdeční podporu už celkem 11 nemocných. Novinka jim zajišťuje mnohem lepší zdravotní stav, kvalitu života a zvýšila i jejich dlouhodobé přežití. Unikátní je plně magnetické zavěšení turbíny čerpadla - tedy eliminace ložisek, které částečně poškozují krevní elementy a zároveň jsou limitujícím faktorem trvanlivosti pump. Jako jediný přístroj svého druhu tento typ umožňuje vytváření umělé pulzní vlny, která má pro organismus pravděpodobně řadu výhod v případě použití čerpadla v trvání mnoha let.

Nový přístup, tedy využití miniinvazivního chirurgického přístupu je světovou novinkou a zároveň ukázkou nejnovějších trendů. IKEM byl vybrá jako jedno ze tří světových center, které dostalo možnost navázat na původní pilotní studii, v rámci které implantovali HeartMate III vůbec největší skupině pacientů. Při výběru hrálo roli i to, že IKEM měl zkušenost s méně invazivními přístupy u předchozí generace přístrojů. Pro pacienty je to velmi výhodné, a to proto, že je čerpadlo implantováno pouze z malých řezů o velikosti 6-8 cm v mezižebří pod prsem a horní části hrudní kosti. Zmenšuje se tak celková invazivita výkonu, možnost krvácivých komplikací, délka hojení a rekonvalescence. Navíc, tím, že zůstává uzavřený osrdečník, je zachováván fyziologický tvar a funkci pravé komory, která je zásadní pro dlouhodobý příznivý efekt terapie. Mininvazivní přístup je bezpochyby budoucnost léčby mechanickou srdeční podporou, dalším krokem je pak zavádění zcela bez nutnosti mimotělního oběhu krve při implantaci, uvedl doc. MUDr. Ivan Netuka, PhD., který tento zákrok poprvé na světě provedl.

Průměrný věk pacientů s HeartMate III je 69 let a většina, téměř 80%, jsou muži. Je to dáno i tím, že kardiovaskulární onemocnění a především selhání srdce je u mužů výrazně častější než u žen. Podobné je to i v případě implantací ve světě. Od dubna 2003, kdy lékaři Institutu klinické a experimentální medicíny implantovali v Česku první mechanickou srdeční podporu, se mnohé změnilo. Přístroje se zmenšily, technologie je mnohem dokonalejší, fungování efektivnější a především se díky nim výrazně snížil počet pacientů, kteří se na čekací listině nedožijí transplantace srdce. Nemocní se k zákroku dostávají v mnohem lepším stavu, což zvyšuje jejich šance na dlouhodobé přežití. IKEM jako superspecializované pracoviště, které stojí i u samotného vývoje těchto srdečních podpor ve spolupráci s technologickým centrem v USA, za dobu fungování programu implantoval dlouhodobou srdeční pumpu více než 270 pacientům. Počet implantací navíc každoročně stoupá, v roce 2014 jich v IKEM provedli 40, což znamená v porovnání s rokem 2013 více než třetinový nárust. V roce 2015 prozatím provedli v IKEM již 29 implantací.

Kategorie: 
Hodnocení: 
2

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!