Systém zdravotního pojištění v roce 2014

Systém zdravotního pojištění skončil v roce 2014 v plusu. Příjmy činily 241,2 miliardy Kč a výdaje 239 miliardy Kč. Stát poslal do systému nejvíc peněz v historii, 59,9 miliardy, meziročně o 6,2 miliardy víc. Vyplývá to ze zprávy o hospodaření zdravotních pojišťoven, kterou připravilo Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) a Ministerstvo financí ČR (MF ČR) jako podklad pro jednání vlády.

S růstem ekonomiky rostly odvody státu, které dosáhly v absolutních i relativních číslech historicky nejvyšší hodnoty. To jsou hlavní důvody stability financování systému veřejného zdravotního pojištění v roce 2014.

Celkové příjmy systému v roce 2014 meziročně vzrostly o 5,6 procenta. Na pojistném bylo vybráno 178,6 miliardy Kč, meziročně o 3,8 procenta víc. Stát za 6,1 milionu svých pojištěnců, což jsou děti či nezaměstnaní, přispěl 59,9 miliardy Kč, což bylo 24,8 procenta příjmů.

Po zvýšení vyměřovacího základu v listopadu 2013 a v druhé polovině roku 2014 meziročně platba státu vzrostla o 6,2 miliardy Kč. Cash-flow zdravotních pojišťoven také na začátku roku 2014 posílila předsunutá platba 4,8 miliardy korun. Ostatní příjmy v celkové výši dvě miliardy Kč jsou z pokut, penále, úroků a také od zahraničních pojišťoven, které zaplatily 700 milionů korun.

Příjmy na jednoho pojištěnce byly v průměru 23.167 korun. Nejvíce to bylo u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), 24.989 korun s meziročním zvýšením o 5,6 procenta, nejméně u Revírní bratrské pokladny (RBP), 19.912 korun s meziročním růstem o 7,9 procenta.

Hlavní část celkových výdajů tvořily výdaje na zdravotní služby, 231,9 miliardy korun, což je 97,0 procenta. Výdaje podle materiálu pro vládu rostly kvůli "expanzivní" úhradové vyhlášce, podle níž zdravotní pojišťovny platí zdravotnickým zařízením. Provozní výdaje pojišťoven klesly na 5,3 miliardy korun.

Do záporných hodnot se propadly Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a RBP. V kladném saldu VZP není splátka návratné finanční výpomoci státu 0,7 miliardy. Záporné saldo zaměstnaneckých pojišťoven činilo 0,77 miliardy Kč.

Stav pohledávek na konci roku 2014 byl 36,6 miliardy Kč, stav závazků 33,5 miliardy korun. Žádná pojišťovna neměla závazky po lhůtě splatnosti. Na účtech zdravotní pojišťovny na konci roku 2014 měly zdravotní pojišťovny 15 miliard Kč, evidovaly 10,4 milionu pojištěnců, z nich přes 75 procent VZP.

Vláda ČR následně předloží Poslanecké sněmovně PČR návrh na schválení výročních zpráv a účetních závěrek VZP a šesti zaměstnaneckých a oborových pojišťoven.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!