ÚOOÚ odmítl novelu zákona o zdravotních službách

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) odmítl ministerský návrh novely zákona o zdravotních službách. Předloha podle úřadu mimo jiné ruší anonymizaci údajů o pacientech a zavádí nové registry v rámci Národního zdravotního informačního systému (NZIS), aniž by ministerstvo objasnilo jejich účelnost. Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) má zájem na ochraně soukromí pacientů a o jeho zajištění s úřadem už jedná.

ÚOOÚ v rámci připomínkového řízení vyzval ministerstvo "k zásadnímu přepracování" novely. Návrh postrádá v rozporu s legislativními pravidly vlády zhodnocení dopadů navrhovaných změn ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. Ministerstvo zdravotnictví ČR v návrhu nepopsalo obsah, dopady i rizika změn ve zpracování osobních údajů. Ministerstvo v odůvodnění návrhu ani podrobněji nerozvedlo podstatné provozní detaily NZIS, jako je například předávání údajů v rámci resortu zdravotnictví.

MZ ČR o obsahu novely nebude nic sdělovat, dokud neskončí jednání s úřadem o výsledném znění. Připomínku úřadu považuje za podstatnou, MZ ČR má také zájem na ochraně soukromí pacientů. Jednání budou vedena tak, aby úřad byl spokojen.

Novela má zajistit fungování 14 registrů o těžce nemocných pacientech, rodičkách, drogově závislých či lidech s nemocí z povolání na jednom místě. Důvodem je statistické sledování a vyhodnocení efektivity léčby. Vznik samostatných databází hájí ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek, který nyní bude za ministerstvo s ÚOOÚ jednat. Je podle něj důležité, aby stát věděl, zda investuje do správných způsobů léčby. Zrušení anonymizace navrhl právě Dušek.

Dušek dále uvedl, že pokud by to mělo fungovat tak, jak si představují ochránci dat, tedy třeba pod nějakým PIN nebo anonymním číslem pacienta, tak tomu říká pseudoanonymizace. Statistik by si stejně dokázal zjistit, o jakého pacienta jde. Připomněl, že lidé, kteří budou s databázemi pracovat, mají povinnou mlčenlivost.

ÚOOÚ měl už před čtyřmi lety výhrady k NZIS, který prosadil tehdejší ministr zdravotnictví Leoš Heger. Ministerstvo zdravotnictví ČR podle úřadu neodůvodnilo potřebnost dlouhodobého uchování citlivých údajů v registrech a nutnost sdílení dat napříč registry. Ministerstvo kvůli námitkám ochránců soukromí zavázalo problémy vyřešit upřesňující vyhláškou.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!